در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ پروانه ساختمانی برای ملکی در منطقه تهران پارس صادر می شود که سازنده نسبت به اخذ شروع به کار از ناظر پروژه اقدام می نماید. مهندس ناظر بلافاصله بعد از شروع به کار اقدام به تهیه گزارش مرحله ای (تجهیزکارگاه) کرده و در گزارش خود به نکات مهمی از جمله به کارگیری مهندس ذی صلاح مجری، حفظ سپر خاکی و اجرای سازه نگهبان اشاره می نماید. بعد از گذشت حدود ۲ ماه از شروع پروژه عملیات تخریب به پایان رسیده و عملیات گودبرداری تا عمق ۴٫۵ متر انجام می شود. مهندس ناظر در این مدت بارها به پروژه سرکشی نموده و هربار به صورت شفاهی نسبت به حفظ سپر خاکی تاکید می نماید اما هیچ گزارشی به شهرداری ارائه نمیدهد. سازنده غیر حرفه ای در صبح یکی از روزهای خردادماه اقدام به برداشتن سپر خاکی بدون مشورت با مهندس ناظر نموده و بعد از گذشت نیم ساعت از برداشتن سپر خاکی خاک زیر دیوار باربر ضلع شرقی پروژه فرو ریخته و در پی آن کل ساختمان فرو می ریزد که منجر به فوت دختر جوان ۲۰ ساله و قطع نخاع برادر ۳۰ ساله او می شود.

رفتن به نوار ابزار