یکی از حساس ترین بخش های سازه هایی که به روش تاپ داون یا اصطلاحا معکوس اجرا می شوند بحث طراحی سازه به این روش می باشد که می بایستی حاصل همکاری دو متخصص سازه و ژئوتکنیک باشد. در ادامه نحوه شبیه سازی اجرای سازه به روش تاپ داون توضیح داده شده است.

رفتن به نوار ابزار