-هدف اصلی این روش ، ایجاد دوام و پایداری زیاد در تونل و سیستم های اقتصادی تر تثبیت میباشد.

-روش اتریشی جدید ، یک روش تقویتی برای تثبیت محیط با استفاده از ابزارهایی مانند بتن پاشیده ، مهار بندی و سایر شیوه های تقویتی در ضمن نظارت جهت کنترل دوام میباشد.

از جمله مسائلي كه موجب اعتقاد به روش تونل سازي NATM در آلمان شد، تخمين بسيار نزديك هزينه هاي اجرائي  و ایمنی بالای این روش بود

-خلاصه ای از روش تونل سازی  NATM :

    شاتکریت در محل حفاری شده

    قرار دادن شبکه سیمی در طول جبهه تونل

    نصب تیر حمال مشبک در تمام طول جبهه تونل

    شاتکریت تمام مسیر ( پوشش ثانویه )

که نمونه کارهای انجام ده این روش را در میدان پل فجر و گالری های دسترسی و پله های فرار و دسترسی های مسافر به طبقه فروش بلیط و در نهایت به سکو مترو در خط دو قطار شهری مشهد انجام گرفت

.